ELTON S.A. NAM. EO 0,52
1.26
EUR
-0.01
-0.79 %
06.08.2020 16:10:33